ZASTĘPY

ZASTĘP "RYSIE"
Zastępowy: wyw. Krystian Urbaniak

zbiórki obywają się w SP nr 162  

ZASTĘP "BOBRY"
Zastępowy: wyw. Patryk Bruncz

zbiórki odbywają się w SP nr 170

ZASTĘP "ORŁY"
Zastępowy: mł. Hubert Jabłoński

zbiórki odbywają się w SP nr 162

ZASTĘP "ŻUBRY"
Zastępowy: mł. Wiktor Adamiak

zbiórki odbywają się w SP nr 162