ROZKAZY

Tutaj znajduje się zawsze ostatni rozkaz drużynowego

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej                                                                 Łódź dn 10.03.2012
Łódzki Hufiec Harcerzy "Szaniec"
42 Łódzka Drużyna Harcerzy

Rozkaz L4/2013

Druhowie!1. Stopnie
1.1. Zamykam próbę i przyznaje stopień wywiadowcy dh. młodzikowi Patrykowi
Brunczowi
1.2. Otwieram próbę na stopień ćwika dh. wyw. Patrykowi Brunczowi

2. Sprawności
2.1. Zamyka próbę z wynikiem negatywnym na sprawność Ministrant * dh. Adamowi
Paryskiemu
2.2. Zamyka próbę z wynikiem negatywnym na sprawność Łazik * druhom: Jakubowi
Jagielskiemu i Franciszkowi Paturze

3. Biwak
3.1. Rozwiązuję biwakowy zastęp ŻUBRY, zwalniając z funkcji zastępowego wyw. Patryka
Bruncza
3.2. Rozwiązuję biwakowy zastęp JASTRZĘBIE, zwalniając z funkcji zastępowego wyw.
Krystiana Urbaniaka

4. RÓŻNE
4.1. W dniach 22-23.03. odbędą się manewry hufca, jako drużyna leśna musimy pokazać
się w jak najlepszej formę. Liczę na Waszą mobilizację.CZUWAJ
drużynowy 42 ŁDH

pwd. Damian Marchlewicz H.R.